Klub Literacki RUBIKON
Klub Literacki RUBIKON

Autor: Wiesław Janusz Mikulski

Data urodzenia: 12.07.1959
Miejscowość: Ostrołęka


Ukończył teologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), studia podyplomowe filologii polskiej  o specjalności nauczycielskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dzisiejsza Akademia Humanistyczna im. A.Gieysztora) oraz bibliotekarstwo   w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie. Obecnie pisze pracę doktorską  z literaturoznawstwa pod kierunkiem prof. dra hab. Edwarda Kasperskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1987-1992 pracował jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Od 1992 r. pracuje jako nauczyciel religii równolegle w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz   w II Liceum Ogólnokształcącym  w Ostrołęce. W latach 1994 – 2014 naucza jako katecheta oraz polonista w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Jest nauczycielem dyplomowanym. Debiutował jako poeta 2 sierpnia 1992 roku na łamach „Zielonego Sztandaru”. Jest żonaty  z poetką Janiną Żanetą z d. Jakubiak, z wykształcenia polonistką i bibliotekoznawcą, autorką wielu bibliografii.
Odbył kilka podróży zagranicznych,  m.in. do Leningradu, Moskwy,  do Lwowa, do Francji i Monako, do Włoch,  Watykanu i San Marino,  do Grecji, do Holandii, Belgii i Luksemburga, do Czech, Słowacji, Austrii i na Węgry, do Izraela - Ziemi Świętej i na Litwę.
 Dotychczas ukazały się samodzielne zbiory wierszy Mikulskiego: „Ikar” (1995), „Dotykanie nieba” (1997), „Opadanie czasu” (2000), „Krajobrazy ciszy” (2002), "Dotyk Twojej miłości" (2008), "Kielich jesieni" (2008), „Nadzieja i czas” (2010), „Brzegi wieczności” (2011), „Poetyckie dzwony. Wiersze wybrane z lat 1992 – 2015” (2015).
W. J. Mikulski jest współautorem wielu antologii poezji, m.in. następujących: „A Duch wieje kędy chce...” (Lublin 1994),  „Modlitwy znane i na nowo odkryte” (Kraków 1996),  „Miłość jak ziarno odwagi. Antologia poezji religijnej” (Białystok 2000), „Ogrody przeobrażeń” (Łódź 2001), Tom VIII „Antologii Poezji Emigrantów” (USA 2001), „Krzyż - Drzewo Kwitnące” (Warszawa 2002), "Furtka słońca ..." (Bydgoszcz 2004), Antologia "Contemporary Writers of Poland" (Nowy Jork 2005; tłum. Danuty Mieczkowskiej na j. angielski); "Tu się tylko gościem jest, tam się do domu powraca. Śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej. Antologia" (Kraków 2005), "Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej 1939 - 2005. Antologia" (Kraków 2006), "POSTscriptum. Antologia" (Kraków 2008), „ANTOLOGIA POEZJI Grupy Młodych Artystów i Literatów” (Łódź 2008), „Poetycka Poczta” (Kielce 2008).             
Poezje Mikulskiego były publikowane w kilkuset pismach krajowych i polonijnych. W sumie ukazało się ponad dwa tysiące sześćset publikacji drukiem, m.in. w następujących czasopismach: POEZJA DZISIAJ (Warszawa), Dekada Literacka (Kraków), Magazyn Literacki (Warszawa), Twórczość (Warszawa), Lektura (Kraków), Fraza (Rzeszów), Akant. Miesięcznik Literacki  (Bydgoszcz), Integracje (Warszawa), Pro Arte. Pismo Kulturalno - Literackie  (Poznań), Autograf (Gdańsk), Suplement. Pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich (Kraków); Regiony (Warszawa), Przekrój (Kraków), Więź (Warszawa), Kwartalnik Kulturalny "SEKRETY ŻARu" (Warszawa), Aspekty Kulturalne (Poznań), Arkusze Literackie (Wrocław), ZNAJ. Kwartalnik Artystyczno – Naukowy. Ogólnopolskie Pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich (Płock), ZNAK. Miesięcznik (Kraków), Myśl Polska. Miesięcznik Poświęcony Życiu i Kulturze Narodu (Warszawa); Orzeł Biały (Londyn), Głos Katolicki (Paryż), Głos Polski (Buenos Aires), Słowo (Berlin), Nasza Misja (Kolonia), Głos Polski (Toronto), Słowo Ojczyste (Grodno), Nasza Gazeta (Wilno), The Life of Polonia (Boston), The Sarmatian Review (Houston) – tłum. na j. angielski, Kurier Praski (Praga), Teraz. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny /magazyn/ (Filadelfia), Teczka (Paryż), Rycerz Niepokalanej (Rzym), Ognisko (Kopenhaga), Kraj (Brisbane), Monitor Polonijny (Bratysława), Spotkania (Wilno), Gazeta Lwowska (Lwów), Polonia Węgierska (Budapeszt), Głos znad Pregoły (Kaliningrad), Słowo YU – Polonii (Belgrad), Dziennik Kijowski (Kijów), Panorama Polska. Niezależny Magazyn Kulturalny (Edmonton), Gazeta Polska (Moskwa), Quo Vadis (Rzym), Czyn Katolicki (Londyn), Kurier Ateński (Ateny), Nasza Wspólnota (Bruksela), Notatki (Kopenhaga), Przyjaźń (Krasnojarsk), Magazyn Polski (Grodno), Relacje (Sztokholm), POLONIA – Magazyn Społeczno-Kulturalny (Oxford), POLISH NEWS. America`s  Leading  Bilingual  Illustrated  Monthly (Chicago), "VAGABOND Pages" (Toronto; tłum. na j. angielski Danuty Mieczkowskiej), Biuletyn Polonijny (Montreal), Monitor (Chicago), Kurier Wileński (Wilno), Tydzień (Londyn), Nasza Wspólnota (Wiedeń), Dwukropek (Kapsztad), Cooltura. Polish Weekly Magazine (Londyn), Kurier Galicyjski (Lwów), Nasz Głos (Dublin), Głos Polonii (Żytomierz), Listy z Daleka. Pismo Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów. Periodyk Społeczno – Kulturalny i Literacki (Liège), Tygodnik Polski. Polish Weekly. Sydney – Melbourne – Adelaide – Canberra – Brisbane – Perth – Hobart - New Zealand (Melbourne)
oraz w tygodniku izraelskim „Nowiny Kurier” (Tel-Aviv).

Wiersze tego poety można spotkać w licznych  - w ponad dwustu - portalach internetowych,
w tym na jego stronie domowej:  www.wjmikulski.prv.pl
Publikowane są w czasopismach internetowych, m.in.w  The Scrolls. An Internet Cultural Periodical (Edmonton).
      
Twórczość Mikulskiego była prezentowana m.in. na antenie Radia Polonia (Warszawa), Radia Maryja (Toruń), Radia Alfa (Kraków), Katolickiego Radia Warszawa, Radia Rezonans (Sosnowiec), Radia Łódź S.A., Katolickiego Radia As (Szczecin), Radia Emaus (Łódź), Polskiego Radia Lwów oraz w Telewizji Detroit (USA).
W. J. Mikulski jest publicystą wielu pism (także w wersji internetowej), m.in. korespondentem „Głosu Katolickiego”,  tygodnika diecezji łomżyńskiej. Otrzymał        od redaktora naczelnego tygodnika ogólnopolskiego „Niedziela” medal „Mater Verbi”. Wspomniany pisarz jest autorem książek: „35 lat naszej wspólnej drogi. Monografia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce (1968 – 2003)” (zarys monograficzny, Ostrołęka 2002); "Dzieje ostrołęckiej  <<Czwórki >> . Monografia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce (1968 - 2005)" (kilkusetstronicowa, z aneksami, zdjęciami, przypisami, Ostrołęka 2007).
Został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz  przez Ministra Edukacji Narodowej  - Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal "Mater Verbi" nadał mu redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika katolickiego "Niedziela"; zaś medal III Krajowej Konferencji Samorządy RP dla Jana Pawła II "Kultura   w nauczaniu Jana Pawła II" - Burmistrz Kamieńska.
Otrzymał Nagrodę Zarządu Miasta Ostrołęki i odznakę honorową „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej przyznał W. J. Mikulskiemu odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”.
Muzykę do wierszy tego poety skomponowali m.in.: 1)  Dariusz Bunkowski
(z zawodu  nauczyciel i kierownik artystyczny zespołu wokalno - instrumentalnego ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce; wspomniany kompozytor także sam śpiewa pieśni do słów Mikulskiego, które nagrane są na płytę CD); 2)  Henryk Gadomski (kierownik artystyczny i dyrygent znanego Chóru "CANTILENA";
śpiewa a cappella pieśń do słów wiersza Mikulskiego "***Jak Ci dziękować ...", coraz częściej wykonywaną na Dziękczynienie w czasie liturgii Mszy świętej);  3) Tadeusz
i Rafał Kowalewscy  (ich kompozycje śpiewa zespół wokalno - instrumentalny
z Ostrołęckiego Centrum Kultury); Ilona Kossakowska (muzyka, wykonawca).

Jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Lista prac:


Proza


Wiersze


Prace oznaczone * zostały dodane w ciągu ostatnich 30 dni.
Prace pogrubione są to prace wybrane i szczególnie polecane przez autora.
Komentarze profilu (0):


komentarze profilu