Klub Literacki RUBIKON
Klub Literacki RUBIKON

Wyszukiwarka

Wpisując szukane słowa, możesz używać znaków specjalnych:
? zastępuje jeden dowolny znak
* zastępuje dowolną ilość zaków
- bez tego słowa
+ koniecznie z tym słowem

przykłady:
'pust?' - odnajdzie słowa: pusto i pusty
'pust*' - odnajdzie też słowa: pustynia, pustelnik itp.
'-pustynia' - bez słowa pustynia
'+pustynia' - ze słowem pustynia


Spróbuj też wyszukać pracę wg. kategorii